, Centro-Bud, Twój skład budowlanyWyobraź sobie, że tylko tyle dzieli Cię od kolejnego kroku w realizacji Twojej inwestycji. 03 DNI 12 GODZINY 54 MINUTY 04 SEKUNDY , Centro-Bud, Twój skład budowlanyPOMIŃ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

RODO

INFORMACYJNY OBOWIĄZEK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTRO-BUD s.c. Stanisław Wlazło, Sławomir Wlazło z siedzibą w 82-300 Elbląg, Stawidłowa 12A, NIP: 578-100-83-63, REGON: 170250423 („Administrator”)
 2. Pani/Pana dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu:
 3. wykonania umowy,
 4. dokonania rozliczeń finansowych oraz
 5. w celach marketingowych
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b).
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
 8. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 9. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną firmy administratora danych
 10. inni odbiorcy danych np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza tere Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 14. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, a po jej ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane pozyskane dla potrze marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pan/Pani zgodę.
 15. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez P.W. CENTRO-BUD s.c. dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 16. Jednocześnie, w celu rozliczalności P.W. CENTRO-BUD s.c. będzie przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 17. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected],  którego zgoda dotyczy.
 18. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy odpowiedzieć na tą wiadomość wpisując w treści „NIE”, lub wysłać informację z prośbą o usunięcie z naszych zasobów.
 19. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 20. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich realizacji.
 21. Pana/Pani dane będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo.

 

Zasady opisane w niniejszym piśmie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 

Informacje zawarte w niniejszym piśmie dotyczą przetwarzania przez firmę P.W. CENTRO-BUD s.c.  z siedzibą w Elblągu danych osobowych klientów w związku z zawieranymi umowami lub zamówieniami. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).